<%=blog_Title%>

Kist Çeşitleri

0 Yorum            Defa okundmuş       Tarih: 02.12.2013

Rahim kisti o kadar çoğaldiki artık yaş ve zamanlamayı birbirine ayır edemiyor Rahim kisti Aslında 35-60 yaş arası kadınlarda sıklıkla görülen bir hastalık olmasına rağmen günümüzde hastalık 10 yaşına kadar inmiştir Üzelerek belirtmek istyorum ki rahim

Kist Çeşitleri

Kist Çeşitleri

Operasyon Gerektiren Kistler

Bu kistler yukarda anlatılan kistlerden farklı olarak ilaç tedavisine cevap vermezler ve mutlaka saptandıklarında operasyon ile çıkarılmaları gerekmektedir. En sık rastlananları basit kistler, çukulata kistleri(endometriosis kistleri), dermoid kistler, fibromlar ve kanser şüphesi olan kistlerdir.

Basit Kistler

Genelde yumurta kistleridir. İçi berrak su ile dolu balon gibi düşünülebilir. İlaç tedavisine cevap vermeyen ve boyutları 5 cm üzerindedir. Operasyon yapılmasının nedeni yumurtalıkta baskı yaparak zarar vermesi, patlama ihtimali ve sapı etrafında burulması ihtimali nedeniyle yapılır.
Çukulata Kistleri (Endometriosis Kistleri)


İçi erimiş çukulatayı andıran koyu kıvamlı bir sıvı ile doludur. Ayrıca sıklıkla karın içinde yapışıklıklar ile beraberdir. Karın içinde endometriosis odakları da bulunur. Bu kistlerin küçük boyutlarda iken özel ilaçlar ile tedavisi mümkün olsa da kesin tedavi yöntemi cerrahidir. Ayrıca karın içindeki yapışıklılar ve endometriosis odaklarının tedavisi yapılması gerekir.
Dermoid Kistler


Doğuştan anne karnında iken yumurtalıklarda bazı kalıntılardan ortaya çıkar. Genelde kistin içinde koyu yağ kıvamında sıvı, saç ve bazen diş gibi oluşumlar göze çarpar. Saptandığında yumurtalık kanseri ile karıştığından mutlaka operasyon gerektirirler. Doğuştan meydana gelen bu tip kistlerin operasyonunda patolojik inceleme aynı anda yapılıp tedavi planı ona göre yapılmalı.

Fibromlar


Rahimdeki miyomlara benzeyen bilardo topu gibi içi dolu ve sert olan kitlelerdir. Ultrasonografi ve operasyonda kanser ile benzerliğinden dolayı operasyon gerektirir
Kanser Şüphesi Olan Kistler:

ultrasonografi bulguları nedeniyle sert kısımları sıvı kısmından çok olan bu kistlerde kötü huylu hastalık olasılığı yüksek olduğundan, operasyon gerektirir. Hatta operasyon esnasında patolog çıkan parçayı değerlendirip iyi huylu ise operasyon rutin şekilde tamamlanır. Kötü karakterde ise kanser operasyonuna geçilir.son düzenlenen zaman:

Anahtar Kelimeler
 • Rahim Tersliği Belirtileri
 • 2 İntavenöz leiomiyomatozis: Venöz damarlar içinde büyüyen ve düz kas hücrelerinden gelişen bir tümördür Doğrudan damar duvarındaki düz kas hücrelerinden kaynaklandığı ya da uterus miyomunun damar yoluyla yayılması olarak kabul edilmektedir Tedavisi cer
 • Uterus myomları
 • Anormal Kanama: Rahim myomlarının en tipik klinik belirtisi adet kanamasının fazla olmasıdır Adet kanamalarındaki bu artış daha çok submüköz olarak adlandırdığımız ve rahimin iç tabakasına yerleşen myomlarda daha çok görülmektedir Direk olarak kas tabak
 • Komplikasyonlar Makale2
 • Uterus myomları kadınlarda en sık görülen pelvik bölge tümörleridir Otuzbeş yaşın üzerindeki kadınların % 20sinde rahimde myom görülmektedir Ancak otopsi çalışmaları gözönüne alındığında bu oran % 50ye kadar çıkmaktadır Myomlar rahimin düz kas tabaka
 • İbrahim Saraçoğlu Miyom Tedavisi
 • Myomların büyük bir kısmında tedaviye gerek yoktur ve hastaların klinik olarak ve ultrason muayeneleri ile izlemi yeterlidir Başlangıçta 1-2 ayda bir ve daha sonra 3-6 aylık aralıklarla hastaların takibi yeterlidir Genel olarak hastanın yakınması varsa
 • Rahim Kisti Sebepleri
 • Genelde kendi halinde küçülüp kaybolabilir Eğer kaybolmazsa ilaç tedavisiyle, büyük oranda ortadan kalkabilir Ancak kistin patlaması ve karın içine kanama veya kistin sapı etrafında burulması ile aciliyet gerektiren durumlarda operasyon düşünülebilir B
 • Miyomların, küçülme ya da kaybolma ihtimali var mı
 • Miyomlar rahimden çıktıkları zaman ya rahmin dışına doğru büyürler veya rahmin duvarının içinde kalırlar yahut da rahmin içine yani adet olunan, kanayan rahim içi boşluğuna doğru büyürler Bu miyom tiplerinden rahmin dışına doğru büyüyeni genellikle pek ş
Facebook Yorumlari
Site Yorumlari