<%=blog_Title%>

Spontan Pnömotoraks Nedir

0 Yorum            Defa okundmuş       Tarih: 02.12.2013

Pn&ouml;motoraks terimi ilk kez Itard ve daha sonra da Laennec tarafından sırasıyla 1803 ve 1819 yıllarında k

Spontan Pnömotoraks NedirPnömotoraks terimi ilk kez Itard ve daha sonra da Laennec tarafından sırasıyla 1803 ve 1819 yıllarında kullanılmıştır (1) ve plevral boşlukta (yani akciğerler ve göğüs duvarı arasında) hava olduğunu anlatır. O zamanlar pnömotoraks olgularının çoğu tüberküloza sekonderdi, ancak bazen başka açılardan sağlıklı hastalarda da ortaya çıktığı saptanmıştı (basit pnömotoraks).

Bu sınıflama daha sonra Kjaergaard (2) tarafından 1932 yılında sağlıklı kişilerde oluşan pnömotoraksın modern tanımı (primer spontan pnömotoraks-PSP) yapılıncaya dek varlığını sürdürdü.

Bu önemli bir global sağlık sorunudur; bildirilen yıllık insidans erkekler için18-28/100 000 olgu ve kadınlar için 1.2-6/100 000 olgudur (3). PSP'den farklı olarak sekonder pnömotoraks (SSP) altta yatan akciğer hastalığı ile ilişkilidir, ancak gelişmiş dünyada tüberküloz artık en yaygın altta yatan hastalık olmaktan çıkmıştır.

Pnömotoraksın daha önceden akciğer hastalığı olan kişilerdeki sonuçları belirgin bir şekilde daha ağırdır ve yönetimi olasılıkla daha zordur. BK'da PSP ve SSP için birleşik hastane yatış oranlarının erkekler için 16.7/100 000 ve kadınlar için 5.8/100 000 olduğu bildirilmiştir ve bununla bağlantılı mortalite oranları 1991 ve 1995 arasında yılda 1.26/milyon ve 0.62/milyondur.

İlk tanı

Pnömotoraksın ilk tanısı için ekspirasyon grafilerinden ziyade inspirasyonda ayakta standart göğüs grafisi çekilmesi önerilmektedir.

Dijital görüntülemenin (PACS) yaygın bir şekilde benimsenmesi, küçük bir pnömotoraksın varlığı hemen görülemeyebileceği için tanıya dikkat edilmesini ve daha ileri çalışmalar yapılmasını gerektirir.son düzenlenen zaman:

Anahtar Kelimeler
  • Pnömotoraks Belirtileri
  • G&ouml;ğ&uuml;s boşluğunun sağ ve sol tarafında yer alan akciğerler, biri g&ouml;ğ&uuml;s duvarının i&ccedil;
  • Spontan Pnömotoraks
  • Pn&ouml;motoraks, plevra boşlukta hava olması olarak tanımlanır Herhangi bir travma, etken ya da cerrahi m&uuml
  • Pnömotoraks ve Tedavisi
  • Pn&ouml;motoraks nedir?Kelime anlamı olarak pn&ouml;mo = hava ve toraks = g&ouml;ğ&uuml;s s&ouml;zc&uuml;klerinden o
  • Pnömotoraks Nedenleri
  • Akciğer zarının iki katmanı arasında hava toplanması bazen hi&ccedil; belirti vermeyen, bazen de akut solunum
  • Spontan Pnömotoraks Nedir
  • Pn&ouml;motoraks terimi ilk kez Itard ve daha sonra da Laennec tarafından sırasıyla 1803 ve 1819 yıllarında k
Facebook Yorumlari
Site Yorumlari