<%=blog_Title%>

Periapikal Sement Displazisi

0 Yorum            Defa okundmuş       Tarih: 20.11.2013

Üstçene Dişlerinin Ve Altçenedeki Öteki Dişlerin Tutulması Seyrek Rastlanan Yerleşimlerdir Genellikle Multipl, Bazan Tektir Olguların Çoğu Klinikte Belirti Vermez, Rutin Grafilerde Raslantı Sonucu Sapta

Periapikal Sement DisplazisiÇoğunlukla altçene kesici dişlerin periapikal bölümlerinde görülürler.

Üstçene dişlerinin ve altçenedeki öteki dişlerin tutulması seyrek rastlanan yerleşimlerdir.

Genellikle multipl, bazan tektir. Olguların çoğu klinikte belirti vermez, rutin grafilerde raslantı sonucu saptanırlar.

Sıklıkla 25 yaşından sonra görülürler; hastaların ¾’ü kadındır.

Periapikal sement displazilerinin kökeni konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür:

1- Lezyon tümördür (sementoma, periapikal fibroma ve fibro-osteoma gibi değişik adlarla tanımlanmıştır),

2- Travmaya karşı ortaya çıkan bir onarım yanıtıdır (üst dişler daha çok travmaya uğramak-tadır; bu nedenle bu görüş yerinde değildir),

3- Periapikal sement displazidir (periodontal membrandaki liflerin proliferasyonu sonucu yuvarlakça bir kitle oluşur).son düzenlenen zaman:

Anahtar Kelimeler
Ayrıca bunlar ilginizi çekebilir
 • Fibroz Displaz Nedenleri
 • Nedeni Belli Değildir Yeni Çalışmalar Kemik Dokusunu Oluşturan Hücrelerde Önemli Rolü Olan Bir Proteini Kodlayan Gende Bir Anormallik Olduğunu Göstermektedir Bu Anormalliğin Nedeni Bilinmese De Kalıtımla İlgisinin Olmadığı Bilinmektedir
 • Ffibroz Displazi
 • Bu Hastalıkta Kemik Dokusu Daha Çok Fibröz Yapıdadır Nedeni Bilinmeyen Bu Hastalık Genellikle İlk Çocukluk Döneminde Ortaya Çıkar Ve Birden Fazla Kemiği Etkileyebilir
 • Periapikal Sement Displazisi
 • Üstçene Dişlerinin Ve Altçenedeki Öteki Dişlerin Tutulması Seyrek Rastlanan Yerleşimlerdir Genellikle Multipl, Bazan Tektir Olguların Çoğu Klinikte Belirti Vermez, Rutin Grafilerde Raslantı Sonucu Sapta
 • Fibro Displazi Patoloji
 • Osteoklastik Rezorbsiyon Mevcut, Ancak Osteoblastlara Hemen Hemen Hiç Rastlanmazken Osteoid Dokunun Doğrudan Zemini Oluşturan Fibröz Dokudan Geliştiği Görülür
 • Fibroz Displazi Tedavisi
 • Tek Kemik Tutulumlarında Lezyon Büyükse Tanı İçin Radyolojik İnceleme Genellikle Yeterlidir Ve Biyopsiye Gereksinim Duyulmaz Aynı Durum Poliostotik Tip İçin De Geçerlidir Ancak Ufak Lezyonları Basit Kemik Kisti, Histiositoz Veya Enkondromdan Ayırt Etmek
 • Fibröz Displazi Hastalığının Tanısı
 • Tutulan kemiğe ve bölgeye göre radyolojik görünüm değişebilir Bazı ufak lezyonlar kemik iliği ile sınırlı kalırlar Çok yavaş bir seyir gösterdiklerinden kalın sklerotik bir sınıra sahiptirler ve sabun köpüğü görünümümdedirler
Facebook Yorumlari
Site Yorumlari